Koszyk jest pusty.

tel. kom. 504 180 577

e-mail: m.wing@dobryebook.pl

Wypełnij formularz, aby przejść do płatności.

Imię:
E-mail:

Na ten adres otrzymasz link do pobrania produktów.

Nazwa firmy:
Ulica, nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:

regulamin zakupów.

Polityką prywatności.

Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych.

Wracam do koszyka

Klauzule informacyjne dla klientów

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • zamówienia i nabycia e-booka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie usprawiedliwionym interesem Spółki jest umożliwienie nabycia e-booka w późniejszym czasie w celu zwiększenia sprzedaży;
 • wywiązania się z obowiązków nałożonych przez RODO, w tym do tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat klientów, którzy np. zgłosili sprzeciw wobec marketingu;
 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie informacji, których może zażądać np. organ państwowy;
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników;
 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest sprawne zarządzanie serwisem;
 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o produktach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do dokonania zamówienia i zawarcia umowy (bez tych danych nabycie e-booka nie będzie niemożliwe);
 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zamówienia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za zamówienie (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe e-booki (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu;
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej,; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;
 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres 3 lat lub 10/6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);
 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zamówieniu, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. Pełny tekst Polityki prywatności jest dostępny TUTAJ.